Kursy zawodowe - wózki widłowe, żurawie, koparko-ładowarki

Akademia Efekt prowadzi profesjonalne kursy zawodowe dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i aktywnych zawodowo, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje, lub zmienić dotychczasowy zawód.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych szkoleń.
Każdy kurs składa się z dwóch części:

  • teoretycznej prowadzonej w nowocześnie przygotowanych i wyposażonych w sprzęt najwyższej klasy salach wykładowych. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, która oprócz dużych zasobów wiedzy posiada pasję do nauczania
  • praktycznej, odbywającej się w terenie, która obejmuje pracę na prawdziwym sprzęcie w warunkach zbliżonych, do tych w których będą pracować nasi absolwenci. W uzasadnionych przypadkach, kursanci odbywają wstępną praktykę na symulatorze.

Akademia Efekt chętnie współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój zasobów ludzkich, Uczestniczymy również w wielu projektach mających na celu walkę z bezrobociem. Prowadzimy kursy na operatorów: na wózki widłowe, żurawie dźwigowe, żurawie przeładunkowe HDS, ładowarki teleskopowe, burty samowyładowcze, koparko-ładowarki oraz kompleksowe szkolenia BHP.

Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej, wystawiamy certyfikaty i zaświadczenia umożliwiające podjęcie zatrudnienia w nowym zawodzie. Uczestnictwo w kursach organizowanych przez akademię efekt to gwarancja sukcesu.

nazwa firmy
Akademia EFECT
ulica
Kraków, ul. Igołomska 1, 31-983
telefon
666-305-307
fax
12 378-37-67
Galeria (1)
Mapa dojazdu
Komentarze (0)

Skomentuj wpis